Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vondrušková, Alena, 1955-


Citace: Její: České zvyky a obyčeje
Citace: Grada - redakce
Citace: Slovník českých a slovenských výtvarnýcz umělců 1950-2009, 2009
Narozena 3. 6.1955. PhDr., etnografka, historička, designérka historického skla, autorka prací o českém lidovém umění, řemeslech a zvycích.